Každý den pravé italské

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Velmi si vážíme toho, že jste navštívili naše internetové stránky a máte zájem o naše produkty. Pro použití webových stránek platí následující podmínky. Návštěvou a prohlížením těchto webových stránek souhlasíte s přijetím našich podmínek použití, a to bez omezení nebo vyloučení. Společnost GranFood BV věnovala tvorbě těchto webových stránek největší možnou péči a budeme vám velmi vděčni za jakékoli připomínky nebo komentáře.

Obecně
Vyhrazujeme si právo měnit informace na těchto webových stránkách bez předchozího upozornění nebo dalších závazků. Návštěva a prohlížení těchto webových stránek podléhá našim podmínkám použití a nizozemským právním předpisům. Případné spory budou řešeny u nizozemských soudů. V případě, že soud stanoví, že některá část těchto podmínek použití je neplatná nebo nevymahatelná, zůstanou všechna ostatní ustanovení těchto podmínek v platnosti.

Duševní vlastnictví
Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským zákonem. Držitelem autorských práv je společnost GranFood BV, její dodavatelé a partneři. Všechna práva vyhrazena. Informace na webových stránkách (včetně, ale bez omezení na kopírování, prezentace, ilustrace, fotografie a zvukové soubory), se nesmí kopírovat, přenášet, distribuovat nebo ukládat pro jiné než osobní (nekomerční) použití, s výjimkou případu, kdy k tomu společnost GranFood BV dá písemný souhlas. Je zakázáno měnit obsah webových stránek.

Obchodní názvy a značky
Pokud není uvedeno jinak, všechny obchodní názvy, slogany a loga uvedené na těchto webových stránkách, registrovaných nebo neregistrovaných, jsou značkami nebo obchodními názvy společnosti GranFood BV, jejích dodavatelů a partnerů.

Odpovědnost
Na základě informací na těchto webových stránkách nelze uplatňovat žádná práva. Společnost GranFood BV nenese odpovědnost za informace na webových stránkách, ke kterým máte přístup prostřednictvím tohoto webu. Odkazy na jiné webové stránky jsou vám poskytovány jako služba. Společnost GranFood BV nemá v souvislosti s těmito webovými stránkami žádnou pravomoc a neodpovídá za jejich obsah. Je vaší vlastní odpovědností kontrolovat, zda tyto webové stránky neobsahují viry a další škodlivé hrozby. Je možné, že produkty nebo služby mimo Nizozemí nejsou poskytovány přímo naší společností. V takovém případě nelze uplatnit na žádné informace zveřejněné na těchto webových stránkách žádná práva.

Otázky a návrhy
Všechny vámi poskytnuté informace (návrhy, nápady a jiné) považujeme za nedůvěrné a veřejné s výjimkou informací, které jste nám poskytli v souvislosti s použitím těchto webových stránek, jak je uvedeno v části "Použití vašich osobních údajů společností GranFood BV". Společnost GranFood BV si nepřeje dostávat prostřednictvím těchto webových stránek žádné důvěrné informace. Společnost GranFood BV smí volně použít vámi zaslané nápady a postupy. Zasláním informací dáváte společnosti GranFood BV neomezené a neodvolatelné právo na použití těchto informací, včetně jejich zveřejnění, opravy, zpracování nebo distribuce a registrace.

Společnost GranFood BV může bezpečně použít jakékoli osobní údaje, které jste nám poslali, až poté, co projdou naší bránou firewall (ochranným filtrem). Osobní údaje, které nám zpřístupníte, včetně e-mailové adresy, budou použity dále popsaným způsobem.

  • Ukládáme všechny údaje, které jste nám poskytli za účelem získání informací, abychom mohli vyřídit vaši žádost.
  • S maximální péčí ukládáme rovněž údaje, které jste nám poskytli za účelem žádosti o zaměstnání.
  • Uložené údaje mohou být použity rovněž pro analýzu návštěvníků webových stránek s cílem zlepšit naše webové stránky. Můžeme také ukládat údaje s cílem informovat vás o společnosti GranFood BV a jejích produktech v budoucnosti. Po poskytnutí svých údajů můžete uvést, zda s výše uvedenými postupy souhlasíte. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje použili (nebo si přejete, abychom je už nepoužívali), pošlete nám prosím e-mail s vaší žádostí.
  • Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím stranám, ani jim je dávat k dispozici jiným způsobem.
  • Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost GranFood BV nemá nad těmito webovými stránkami žádnou pravomoc, a proto není odpovědná za ochranu vašich osobních údajů na těchto webových stránkách.
  • Vaše registrace byla nahlášena nizozemskému orgánu pro ochranu osobních údajů v Haagu.

Potvrzení

Na webových stránkách společnosti Grand''Italia jsou použity kopie, recepty a obrázky z knihy s názvem "Alles over Pasta" (Vše o těstovinách).

Verkaar, D. & Manti, S. (2007). Vše o těstovinách. Nijmegen: Miller Books.

ISBN 978-90-87240-16-5 (NL)
ISBN 978-90-02-22320-4 (BE)